Ons onderwijs

Kinderen de kennis en vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om later goed te functioneren in de maatschappij. Dat zien we op obs Wonderwijs als onze kerntaak. Daarbij gaat het opdoen van kennis voor het aanleren van vaardigheden. Want goed kunnen lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Daarbij is er een belangrijke rol weggelegd voor onze leerkrachten.

Ptf8090

Leerstofjaarklassensysteem

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Onze betrokken en enthousiaste leerkrachten weten dat als geen ander. Zij zien erop toe dat alle leerlingen hun leerdoelen halen. Ervaren als zij zijn, weten ze met hun diepgaande kennis van onze leerlijnen precies hoe en wanneer zij cruciale instructies moeten geven. Op obs Wonderwijs leren leerlingen met hun hele lijf en met concrete opdrachten en materialen. Waarbij geldt dat herhalen de kracht van het leren is.

Op obs Wonderwijs zijn we de samenleving in het klein

Veilige omgeving; de basis voor alles

Je veilig en vertrouwd is van belang om je te ontwikkelen. Op obs Wonderwijs besteden we tijd en aandacht aan een goed school- en klassenklimaat. We investeren in het leren luisteren naar elkaar. Met gesprekken en discussies leren we leerlingen begrip te hebben voor elkaar. Maar ook besteden we aandacht aan geestelijke stromingen en aan levensbeschouwing of -overtuiging gerelateerde feestdagen. Want wanneer je meer over een ander leert en diegene begrijpt, dan maakt onbegrip plaats voor respect.

Democratisch burgerschap

Op obs Wonderwijs willen we onze leerlingen voorbereiden op goed democratisch burgerschap. We willen ze de belangrijke basiswaarden van onze samenleving meegeven. Maar vooral willen we ze uitdagen om betekenisvol te zijn in die samenleving. Onze leerlingen krijgen daarvoor kennis en vaardigheden aangeboden en we stimuleren ze eigen opvattingen en verantwoordelijkheidsbesef te ontwikkelen en een democratische houding te vormen. Onze basisschool is de uitgelezen plek om hiermee te oefenen. Dat doen we altijd vanuit gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen. Zo leren leerlingen goed samen te leven en samen te werken.

Taal en lezen

Op obs Wonderwijs besteden we veel aandacht aan de Nederlandse taal. Dat doen we omdat een goede taalkennis belangrijk is om met anderen om te gaan en om effectief te communiceren. Maar ook begrijp je de wereld om je heen beter. Bovendien hebben onze leerlingen ook bij veel andere vakken taalkennis nodig, om de lesstof beter en sneller te begrijpen en toe te passen.

Activerende en motiverende werkvormen

Voor het rekenen maken we op obs Wonderwijs gebruik van een bewezen methode. Vanaf groep 5 rekenen de kinderen ook met een Chromebook. Daarnaast zetten we ‘Met sprongen vooruit’ in. Dit zijn spelletjes waar het geleerde spelenderwijs geoefend wordt. Bij wereldoriëntatie gaan de kinderen zoveel mogelijk zelf aan het werk met zoekopdrachten en werkstukken, nadat ze kennis hebben gekregen van het onderwerp.

Leren voor de toekomst, vanuit vertrouwen en veiligheid