Samen bereik je meer

Bij het bieden van uitstekend onderwijs in een inspirerende leeromgeving is de rol en inbreng van ouders en verzorgers onmisbaar. Op obs Wonderwijs streven we ernaar je maximaal te betrekken bij het dagelijkse reilen en zeilen op school. Door je goed te informeren over ons onderwijs en onze schoolregels. Maar ook door je uit te nodigen voor onze culturele, creatieve en sportieve activiteiten. En uiteraard door je de mogelijkheid te geven je stem te laten horen of je organisatietalent in te zetten.

Ptf8242

Schooltijden

Maandag8.30 – 14.30
Dinsdag8.30 – 14.30
Woensdag8.30 – 12.15
Donderdag8.30 – 14.30
Vrijdag8.30 – 12.00 / onderbouw
8.30 – 14.30 / bovenbouw

Voorschoolse en naschoolse opvang

Op onze school kun je gebruik maken van de voorschoolse en naschoolse opvang door Partou. Bekijk hiervoor de website van Partou.

Onze schoolgids én meer

In onze schoolgids staat alles wat u moet en wilt weten over obs Wonderwijs. Hieronder vind je alle belangrijke downloads voor jou als ouder.

Wave
  • Vanzelfsprekend heeft obs Wonderwijs een medezeggenschapsraad (MR), waarmee het goed en prettig samenwerken is. De MR fungeert als belangrijk en gewaardeerd klankbord en bestaat uit betrokken ouders en teamleden van onze school. Onze MR is kritisch vanuit betrokkenheid en controleert en helpt onze school om nog beter te worden.

    Voor meer informatie over de MR op OBS Wonderwijs verwijzen wij je naar de schoolgids. De MR is te bereiken op mr@obswonderwijs.nl

  • Samen met de 5 collega-scholen behoort obs Wonderwijs tot de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle zes MR’s, te weten één lid uit de oudergeleding en één lid uit de personeelsgeleding. De GMR fungeert als gesprekspartner voor het bestuur van de Stichting OOK.

  • We zijn blij dat we op OBS Wonderwijs een zeer actieve Ouderraad hebben. Die neemt het onderwijsteam erg veel werk uit handen met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten als bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de voorjaarsworkshop, de avondvierdaagse, culturele uitstapjes en activiteiten in de laatste schoolweek. Ook coördineert de Oudervereniging het hulpouderschap. Om al deze activiteiten ook financieel in goede banen te leiden, vraagt de Oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage per schoolgaand kind, die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Het email adres van de ouderraad is: or@obswonderwijs.nl

    Voor meer informatie over de Ouderraad op obs Wonderwijs verwijzen wij je naar de schoolgids.

  • Obs Wonderwijs maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Met zes scholen en zes onderwijsconcepten kiest OOK voor écht openbaar en buitengewoon divers. Van vertrouwd traditioneel tot verrassend vernieuwend; elke school is uniek. Bij ons ben je welkom zoals je bent, met al je eigenheid en talent. Bij OOK geloven we dat je ontdekt wie je bent door met en van anderen te leren. Daarom is er op de OOK-scholen ruimte voor eigenheid en nieuwsgierigheid. OOK draait om samen. Want met elkaar zetten we grotere stappen. Verschil verbindt.

    Voor meer informatie over de de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen verwijzen wij je naar de website.

Ptf8301 Ster Blauw