Op obs Wonderwijs is iedereen welkom

Op obs Wonderwijs ontmoet je de hele wereld. Want op obs Wonderwijs is iedereen welkom. Dat zorgt voor een waardevolle diversiteit als het gaat om achtergronden, culturen, religies en levensbeschouwingen. Die diversiteit komt ook terug in ons gebouw, waarin we nauw samenwerken met partners als de bibliotheek, de muziekschool en Partou, onze partner in de kinderopvang en de BSO. Dat alles maakt dat onze school elke dag weer bruist van de activiteiten.

Ptf8483

Ontmoet ons team

Het onderwijsteam op obs Wonderwijs is betrokken, professioneel en enthousiast. Samen geven we op een zo goed mogelijke wijze invulling aan onze kernwaarden. En dagen we onze leerlingen uit dat ook te doen.

Ons team
Veilig en vertrouwd voelen zorgt voor kansen op ontwikkeling

Vertrouwenspersoon

Onze leerlingen een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden is de basis waarop alle ontwikkeling gebaseerd is. We leren onze leerlingen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan en bespreken welk gedrag ze passend, prettig en wenselijk vinden. Toch kan er een situatie ontstaan waardoor een leerling even extra gezien of gehoord wil worden. Een situatie op school, of een privésituatie. Voor die leerlingen is het fijn dat wij op obs Wonderwijs een vertrouwenspersoon hebben. Gegevens zijn te vinden in de schoolgids.